MT plus系列模块化UPS

 • 50KVA 三进三出模块UPS(400-500-600KVA)

  MT plus系列

  ¥6500.00

  ¥6500.00

 • 50KVA 三进三出模块UPS(200-300KVA)

  MT plus系列

  ¥6400.00

  ¥6400.00

 • 20-25-30KVA 三进三出模块UPS(10模块)

  MT plus系列

  ¥6300.00

  ¥6300.00

 • 30KVA 三进三出模块UPS(6模块)

  MT plus系列

  ¥6200.00

  ¥6200.00

 • 20-25-30KVA 三进三出模块UPS(5模块)

  MT plus系列

  ¥6100.00

  ¥6100.00

 • 20-25-30KVA 三进三出模块UPS(3模块)

  MT plus系列

  ¥6000.00

  ¥6000.00

源源不竭,领航未来

+86(755)26696338
+(86)4008308663

中国广东省深圳市宝安 区西乡固戍润东晟工业 区12栋2楼